Ettevõttest

Ettevõttest

Vene-Balti Sadam asub Kopli poolsaarel Tallinnas. Meie sadama akvatooriumi suurus on 168,3 hektarit. Oleme laevadele avatud aasta ringi.

Sadam osutab laevadele pukseerimis- ja sildumisteenuseid. Sadamakaid on varustatud elektri-, suruõhu- ja joogiveevarustussüsteemiga.

2000. aastal asutatud Vene-Balti Sadam OÜ kuulub Baltimaade suurima tööstuskontserni BLRT Grupp koosseisu. Sadama pidajana tegutseme sellistes valdkondades nagu sadama kaide haldamine, sildumiskaide kasutamise võimaldamine, sildumisteenuse osutamine, veeliikluse korraldamine sadama akvatooriumil, pukseerimis- ja tõsteteenuste osutamine pukserite ja ujuvkraana abil.

Vene-Balti Sadamas tegutsevad BLRT Gruppi kuuluvad tootmis- ja teenindusettevõtted:

 • BLRT ERA – elektriteenused
 • Baltic Premator – laevade ja metallkonstruktsioonide puhastamine ja värvimine
 • BLRT Rekato – mere- ja tööstustorustike, soojusvahetite ja laevakatelde tootmine, remont ja katsetamine
 • BLRT Transiit – puistlasti, üld- ehk tükikauba lossimine ja lastimine, lao- ja ladustamisteenuste osutamine ning metallist suurkonstruktsioonide laevadele laadimine ja kinnitamine
 • ELME TKS – metallide ja keevisliidete kontroll ja katsetamine
 • ELME Trans – veo- ja seadmete renditeenus
 • Marketex Marine – väikelaevaehitus
 • Marketex Offshore Constructions – avamere nafta- ja gaasitööstusele, taristu- ja tööstusprojektidele ning taastuvenergeetika valdkonnale keerukate metalltarindite valmistamine
 • Mereabi – laevavarustuse ja seadmete hooldus
 • Tallinn Shipyard – laevade hooldus, remont ja ümberehitamine
 • Tehnomet Survey – laevade tehniline ülevaatus, terase kontroll ja katsetused, tehniline järelevalve laevade remondi kvaliteedi üle