Ettevõttest

Vene-Balti Sadam asub Kopli poolsaarel Tallinnas. Meie sadama akvatooriumi suurus on 168,3 hektarit. Oleme laevadele avatud aasta ringi.

Sadam osutab laevadele pukseerimis- ja sildumisteenuseid. Sadamakaid on varustatud elektri-, suruõhu- ja joogiveevarustussüsteemiga.

Info klientidele
Teavitame Teid, et alates 01.01.23 on puksiiride kütusetasu 2023 aasta esimeses kvartalis võrdne 23,54%.

2360 meetrit kaide kogupikkus
850 tonni kraana tõstevõime
500 tonni transpordisüsteemi KAMAG kandevõime
100 tonni on ujuvkraana tõstevõime
2 puksiirlaeva
Teenused
Teenused