Muud teenused

Sadamas on võimalik:

  • täiendada kütusevarusid
  • teostada desinfitseerimist, desinsekteerimist, deratiseerimist ja fumigeerimist
  • teostada meeskonna vahetust