Põhiteenused

Praegusel ajal pakub Vene-Balti sadam järgmisi teenuseid:

 • PUKSIIRID

  Vene-Balti sadam pakub sadama akvatooriumis ja sellest väljas sildumis- ja puksiiroperatsioonide teostamiseks kahte puksiiri võimsusega 1200 hj ja 1600 hj. Võimsusega 1200 hj puksiiri ujumisala on 5 miili kaldast, puksiiril võimsusega 1600 hj ujumisala piirang puudub. Sadam pakub reidil asuvale alusele juhtorganite esindajate, meeskonnaliikmete ja varustuse toimetamise võimalust, ning ka avariiliste aluste pukseerimist sihtsadamasse.

 • UJUVKRAANAD

  Ujuvkraanad kandevõimega 35 t ja 100 t võimaldavad teostada laadimistöid nii laevalt kaldale kui ka kaldalt laevale, aga samuti ka põhjasüvendamistöid. Ujuvkraanad teostavad töid kogu Eestis.

 • KAID

  Vene-Balti sadam pakub kasutamiseks 2,3 km pikkused kaid, mis võimaldavad vastu võtta laevu nii lihtsalt seismiseks ja remondiks kui ka kõigi tüüpide laadungite töötlemiseks. Põhjasadamas on olemas varustatud kaid kuni 185 m pikkuste ja kuni 11 m süvisega tankerite vastuvõtuks. Kaid on varustatud portaalkraanadega kandevõimega 10 t kuni 32 t, elektri, suruõhu, tuletõrjevee (merevee), värske vee ja telefonsidega.

 • LOOTSI TEENUSED

  Laevade ohutuks liiklemiseks sadama akvatooriumis ja nende reidile ning reidilt juhatamiseks pakutakse lootsi teenuseid.

Küsimuste tekkimisel või täpsema info saamiseks palume pöörduda sadama administratsiooni poole.