Põhiteenused

Praegusel ajal pakub Peetri sadam järgmisi teenuseid:

  • PUKSIIRID

    Peetri sadam pakub sadama akvatooriumis ja sellest väljas sildumis- ja puksiiroperatsioonide teostamiseks kahte puksiiri võimsusega 1200 hj ja 1600 hj. Võimsusega 1200 hj puksiiri ujumisala on 5 miili kaldast, puksiiril võimsusega 1600 hj ujumisala piirang puudub. Sadam pakub reidil asuvale alusele juhtorganite esindajate, meeskonnaliikmete ja varustuse toimetamise võimalust, ning ka avariiliste aluste pukseerimist sihtsadamasse.

  • KAID

    Peetri sadam pakub kasutamiseks 1 km kogupikkusega kaid, mis võimaldavad vastu võtta laevu kuni 4.5 m süvisega nii remondiks kui ka lihtsalt seismiseks. On olemas jahtide sildamise võimalus. Kaid on varustatud elektri, suruõhu, tuletõrjevee (merevee), värske vee ja telefonsidega.

  • LOOTSI TEENUSED

    Laevade ohutuks liiklemiseks sadama akvatooriumis ja nende reidile ning reidilt juhatamiseks pakutakse lootsi teenuseid.

Küsimuste tekkimisel või täpsema info saamiseks palume pöörduda sadama administratsiooni poole.